ŠTA JE INVERZIONA TERAPIJA

ISTORIJA INVERZIONE TERAPIJE

Hippocrates

Inverziona terapija korišcena je za oslobadanje od bola u ledima još od 400-te godine pre Hrista, kada je Hipokrat, otac medicine, okacio pacijenta na merdevine vezavši mu clanke nogu konopima i, držeci ga tako, omogucio da gravitacija uradi ostatak posla (kao na slici). Koncept inverzije, ipak, nije bio široko priznat u medicini sve dok Dr Robert Martin, kalifornijski osteopata, kiroprakticar i doktor medicinskih nauka, nije predstavio „ Sistem za upotrebu gravitacije“ u ranim šezdesetim godinama prošlog veka. Ovaj revolucionarni koncept uzimao je u obzir efekte gravitacije na ljudsko telo, jednostavno rešenje u vidu inverzione terapije i njene blagotvorne efekte.

inversion productsDr Martin imao je marketinšku licnost. Posvetio se tome da prenese svima informaciju o tome kakvu važnost ima promena držanja tela, a publika i pacijenti vrlo su dobro reagovali na njegovo poštenje i iskrenost. Pojavljivao se na Talk-Show – vima i izdavan je u popularnim casopisima kakav je i The Wall Street Journal.

Dr Rober Martin mladi je u kasnim sedamdesetim godinama prošlog veka izdao knjigu o principima ove terapije. Tada je i zapoceo uspon ove vrste terapije, uz korišcenje stola za terapiju korišcenjem gravitacije – inverzionu terapiju. Ovo je ohrabrilo mnoge kompanije da uzmu ucešce u brzo rastucem tržištu aparata i pomagala za inverzionu terapiju. Film „Americki žigolo“, u kom je igrao cuveni Ricard Gir, a gde se prikazuje upotreba gravitacionih cizama (Gravity Boots), ucinio je mnogo na popularizaciji ove vrste terapije, tako da je hiljade ljudi svakodnevno u svoj nacin života ukljucivalo i inverzionu terapiju.

Nažalost, uspeh je imao svoju cenu – ogroman broj kompanija se odlucio na proizvodnju ovakvih pomagala, što je za posledicu imalo „rat cenama“ izmedu tih kompanija. Neki od proizvodaca žrtvovali su kvalitet svojih proizvoda da bi ostali konkurentni, što je za posledicu imalo loš proizvod i povrede pri upotrebi tih pomagala.

Takode, medicinsko istraživanje, koje je izvršio Dr Goldman, a koje je objavljeno 1983. godine, pokazalo je da pacijenti koji koriste inverzionu terapiju rizikuju povecanje krvnog pritiska i povecanje ocnog pritiska – glaukom. Ovaj podatak objavljen je na sva zvona u svim medijima, i upozoravano je da je zbog korišcenja ove vrste terapije moguc i moždani udar! Dve godine nakon ovog istraživanja isti Dr Goldman u potpunosti je promenio svoje mišljenje i izjavio: „Nova istraživanja su pokazala da isti rizik od moždanog udara imate kada koristite inverzionu terapiju kao i kada normalno stojite ili vežbate. U stvari, pokazalo se da odreden broj ljudi postiže cak i smanjenje krvog pritiska dok se njiše sa glavom nadole! Iskusni korisnici inverzije cak postižu i usporavanje srca pri inverziji, u odnosu na broj otkucaja u uspravnom položaju“. (Ova istraživanja vršena su na pacijentima koji su u dobrom stanju sa aspekta zdravlja. Obavezno procitajte kontraindikacije za inverziju pre korišcenja ove vrste vežbe).

Dr Goldman je izjavio da su upozorenja javnosti o štetnosti ove vrste vežbe i terapije preterana i naduvana, i da, za petnaest godina koliko su ovakva pomagala u upotrebi, nije prijavljen ili dokumentovan ni jedan slucaj k ardiovaskularnihinversion therapy problema i moždanog udara.

I drugi Univerziteti, kao što je Market u Ajovi, ili Univerzitet u Portlandu, izucavali su inverziju i došli do zakljucka da „zloglasna“ inverzija ne predstavlja vecu „opasnost“ od drugih fitness aktivnosti.

Nažalost, šteta je vec bila ucinjena. Loš kvalitet opreme pojedinih proizvošaca kombinovan sa nerazumevanjem u pogledu zdravstvenih rizika dao je za rezultat pad poverenja javnosti u inverzione proizvode. Inverzija je sa tržišta koje je beležilo obrte od desetina miliona dolara spala na par proizvodaca koji su se borili za opstanak. Korišcenje inverzije svelo se na mali broj „znalaca“, u koje su spadali kiroprakticari, fizioterapeuti, sportski treneri i profesionalni sportisti. Od preko cetrdeset proizvodaca, koliko ih je bilo ranih osamdesetih godina prošlog veka, samo nekoliko je opstalo.

Ipak, krajem dvadesetog veka nastaje nagli porast interesovanja za ovaj inverziju. Inverzija odlicno pristaje trendu Wellness-a, i postala je opšte priznata i prihvacena kao pristupacni oblik prirodne terapije. Široki dijapazon blagotvornih uticaja inverzije dostupan je svim ljudima bez obzira na njihov stepen utreniranosti ili godine starosti.

Cak je, posle nekoliko godina testiranja, i Škola za fizicku spremnost vojske SAD odlucila da primeni inverziju u svojoj doktrini obuke i to širom sveta. Vojnici rendžeri u Fort Benning-u koriste gravitacione cizme za inverziju, poništavajuci štetu koju su naneli telu za vreme teške obuke. Za njih inverzija predstavlja tihu stranu fitness-a, alat za obnavljanje preopterecenih zglobova radi sprecavanja trajnih oštecenja. Oni inverziju koriste i za strecing, pomerajuci svoje zglobove kroz ceo spektar pokreta.

 

O firmi          Šta je inverziona terapija          Kako leđa funkcionišu          Proizvodi          Narudžbe